Komunikat Dyrektora SOSW w Wielgiem

Od 01 marca 2021r., uczniowie klas I - III kontynuują zajęcia w szkole podstawowej w formie stacjonarnej. W pozostałych oddziałach szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem nauka odbywać się będzie nadal w formie zdalnej.

Komunikat Dyrektora SOSW w Wielgiem

Od 01 lutego 2021r., uczniowie klas I - III kontynuują zajęcia w szkole podstawowej w formie stacjonarnej.W pozostałych oddziałach szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem nauka odbywać się będzie nadal w formie zdalnej.

Komunikat

Od 15 lutego 2021r., uczniowie klas I - III kontynuują zajęcia w szkole podstawowej w formie stacjonarnej. W pozostałych oddziałach szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem

nauka odbywać się będzie nadal w formie zdalnej.

Komunikat Dyrektora SOSW w Wielgiem

Od 18stycznia 2021r., uczniowie klas I - III rozpoczynają zajęcia w szkole podstawowej w formie stacjonarnej. W pozostałych oddziałach szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem nauka odbywać się będzie w formie zdalnej.