Cele działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem

Podstawowym celem działalności Ośrodka jest przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:

Osiągnięcie możliwie wszechstronnego, społeczno-moralnego rozwoju w dostępnym zakresie, za pomocą specjalnych metod.
Przygotowanie uczniów-wychowanków do podjęcia dalszej nauki.
Modyfikacja postaw środowiska w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Ośrodek zapewnia:
1) całodobową opiekę
2) realizację obowiązku szkolnego i nauki
3) udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, wyjazdy na basen
4) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu
5) opiekę całkowitą wychowankom pozbawionym opieki rodzicielskiej
6) opiekę uczniom dojeżdżającym do szkoły
7) udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych usprawniających ruchowo

Nasze atuty:
- Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna.
- Mało liczne zespoły klasowe.
- Indywidualna praca z uczniem.
- Specjalistyczne pomoce dydaktyczne.
- Klaso–pracownie: (gospodarstwa domowego, sala rehabilitacyjna, Sala Doświadczania Świata, biblioteka szkolna, 2 pracownie komputerowe wyposażone w 20 zestawów komputerowych. Komputer w każdej świetlicy.
- Stała opieka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
- Opieka lekarska i pielęgniarska.
- Specjalistyczna opieka lekarza -neurolog dziecięcy.
- Boiska do gry w piłkę nożną i gry w piłkę siatkową usytuowane w parku.
- Dostęp do jeziora.
- Dowożenie i odwożenie dzieci do szkoły zakładowym samochodem.
- Rodzice dzieci przebywających w Ośrodku nie tracą świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne). Dodatkowo dzieci mogą otrzymywać stypendium.
- Dzieci uczące się poza miejscem zamieszkania otrzymują od gminy dodatki.

Internat:
- Całodobowa opieka pedagogiczna w grupach liczących 4-8 osób
- Całodzienne wyżywienie w atrakcyjnej cenie /opłata uwzględnia sytuację materialną rodziny
- Zakwaterowanie w 4-osobowych pokojach z łazienką
- Pomoc w nauce szkolnej
- Możliwość korzystania z pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu, świetlic ze sprzętem audiowizualnym, pracowni gospodarstwa domowego, siłowni.