Informacja Dyrektora SOSW w Wielgiem

Informujemy, że od 25 maja 2020r. w naszym Ośrodku rozpoczynamy prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę. Ponadto, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, kształcenie na odległość w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wielgiem będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Przedłużeniae kształcenia na odległość do 26 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,  kształcenie na odległość w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wielgiem zostaje przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020r.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Przedłużenie kształcenia na odległość

Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, 
kształcenie na odległość w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wielgiem
zostaje przedłużone do dnia 24 maja 2020r.

Informacja Dyrektora SOSW w Wielgiem

Działając na podstawie §2.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, proszę wszystkich nauczycieli SOSW w Wielgiem, aby w najbliższym czasie wspierali rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu.