Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Powrót Golubia do Ojczyzny – żywa lekcja historii

Historyczny kalendarz kazał wszystkim cofnąć się w przeszłość o 100 lat, kiedy to 17 stycznia 1920 roku Błękitna Armia pod dowództwem generał Józefa Hallera przekroczyła granicę na rzece Drwęcy i przejęła Golub z pod niemieckiego panowania, kończąc tym samym czas zaborów i przywracając niepodległe państwo polskie. W dniu 17 stycznia 2020 roku uczniowie SOSW w Wielgiem wraz z nauczycielami brali udział w tej niecodziennej, żywej lekcji historii.

Choinka Noworoczna w Wielgiem

Karnawał, znany także, jako zapusty, to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Zazwyczaj rozpoczyna się w dzień Trzech Króli, a więc 6 stycznia i trwa do wtorku przed Środą Popielcową. W 2020 roku karnawał potrwa do worku 25 lutego.. Przed wiekami zwyczaje praktykowane w czasie karnawału miały zapewnić obfite plony. W niektórych regionach Europy wierzono m.in., że im wyżej będą skakać uczestnicy karnawałowej zabawy, tym wyższe urośnie zboże. Z tego powodu karnawał związany jest z tańcem.

Wigilia 2019

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Bożego Narodzenia nastał już czas, dlatego też z potrzeby serc naszych i chęci kultywowania pięknej tradycji, wszystkie dzieci i wszyscy dorośli spotkali się Ośrodku w Wielgiem przy wigilijnej wieczerzy.

„Jest taki dzień” to przebój zaśpiewany przez nauczycieli, który wprowadził wszystkich obecnych w ciepły i radosny nastrój bożonarodzeniowy a prowadząca powitała uczniów, nauczycieli i przybyłych gości w osobie Starosty Franciszka Gutowskiego oraz księdza kanonika Tomasza Muraszewskiego.