Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ośrodka powinni złożyć:

  • podanie do Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego o skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Pracownia Biblioteka

 

 

 

 

 

Podania do pobrania:

1. Podanie o przyjęcie dziecka do Podstawowej Szkoły Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem

2. Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem

3. Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem dla osób pełnoletnich