Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ośrodka powinni złożyć:

  • podanie do Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego o skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Pracownia Biblioteka