Testowanie nauczycieli i pracowników

Masz pozytywny test na koronawirusa. Co dalej? Poddaj się izolacji w domu, która w przypadku braku objawów trwa 10 dni. Skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ.

Ważny komunikat

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników ośrodka, w dniach od  30 listopada 2020r. do 3 stycznia 2020r., zawieszone zostają zajęcia w formie stacjonarnej w szkołach oraz internacie SOSW w Wielgiem. W powyższych terminach zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej.

Przyjdź, wypożycz, przeczytaj!

W SOSW w Wielgiem realizowany jest Program Wieloletni: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-Priorytet 3”. Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez zakup nowości wydawniczych, w szczególności literatury pięknej i lektur szkolnych.

Turniej sprawności ruchowej

W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wielgiem w październiku odbyły się jak co roku zajęcia sportowe pt. „Międzygrupowy turniej ruchowy”. Z uwagi na obecną sytuację w kraju (COVID-19) i w trosce o bezpieczeństwo wychowanków oraz wychowawców, zajęcia odbyły się w każdej grupie z osobna. Suma zdobytych punktów w poszczególnych etapach dawała wynik końcowy. Wyniki każdej grupy zostały zapisane na specjalnej tablicy informacyjnej.