Komunikat o zamknięciu Ośrodka

Mając na uwadze ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem pozostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r. (włącznie).

Propozycje aktywności

Drodzy Uczniowie i Rodzice! Propozycje aktywności na najbliższy czas. Pamiętajcie, że zawieszenie zajęć to nie wakacje ani ferie. Pamiętajcie,że bierzemy udział w akcji #zostanwdomu. Zachęcamy Was, aby ten czas poświęcić na powtórki i pogłębianie swoich umiejętności.

Informacja o pracy psychologa i pedagoga

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem informuje, że psycholog oraz pedagog dostępni są drogą telefoniczną  dla wszystkich uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Praca zdalna

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, prosimy wszystkich nauczycieli szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem o bieżące zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów, w celu informowania o materiałach edukacyjnych rekomendowanych przez wskazane instytucje.