W dniach 7-9 czerwca 2016 r. zrealizowany został projekt pod nazwą „Poznajemy i podziwiamy piękno i historię Doliny Drwęcy”, na którego realizację Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem otrzymało dotację w kwocie 1000,00 zł od Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania Stowarzyszenie pozyskało w formie darowizn od wieloletnich sponsorów, którzy wspierają Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem i przekazują darowizny na działalność mającą na celu realizację zadań rehabilitacyjno-wypoczynkowych i rekreacyjnych na rzecz uczniów SOSW w Wielgiem.

Są to m.in. p. Kazimierz Adamski, Janusz Radecki, Gabriel Kropkowski, Krzysztof Bejger, Krzysztof Górecki, Jacek Radecki, Firmy „Hetman”, „Golpasz”, „Aller Aqua”, Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim oddz. Zbójno.

Głównym miejscem realizacji zadania był ośrodek wypoczynkowo-wczasowy w pobliskim Okoninie. W projekcie wzięło udział 30 uczniów i 7 opiekunów. W założeniach projektu było propagowanie wiedzy przyrodniczej i historycznej o regionie, upowszechnienie zasad ochrony środowiska i umiejętności korzystania z zasobów przyrody, podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności radzenia sobie w warunkach odmiennych od szkolnej codzienności. W ramach tego zadania zorganizowano rajd pieszy do Ciechocina, gdzie dzieci i młodzież zwiedzały Kościół Parafialny i Dwór Biskupów. W drodze powrotnej uczniowie SOSW w Wielgiem zwiedzili „Osadę Karbówko”, podziwiali panoramę całej okolicy z wieży widokowej, mieli możliwość obcowania i poznania wielu gatunków zwierząt i ptaków, podziwiali piękne konie zgromadzone w miejscowej stadninie. Czas spędzony w Karbówku umilały liczne gry i zabawy, na przykład pokonywanie ścieżki sprawnościowej, skoki na trampolinie, gra w mini golfa. Ważnym elementem realizowanego zadania były zajęcia rekreacyjno-sportowe, m. in. mecz w piłkę siatkową rozgrywany między wychowankami a opiekunami, marszobieg terenowy wokół jeziora, wspólne wieczory spędzane przy ognisku z tradycyjną kiełbaską i ziemniakami.

Wszystkie założone cele i założenia projektu „Poznajemy i podziwiamy piękno i historię Doliny Drwęcy” zostały w pełni zrealizowane.