W założeniach i celach Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem jest działalność wspomagająca edukację poprzez organizowanie zajęć hipoterapii, hydroterapii, terapii ruchowej dla uczniów SOSW w Wielgiem. W związku z tym systematycznie w ramach działalności rehabilitacyjnej i rekreacyjnej Stowarzyszenie organizuje zajęcia z hipoterapii i hydroterapii. Zajęcia rehabilitacyjne w formie hipoterapii organizowane są dla uczniów w Szkole Rycerskiej „Floret” mieszczącej się w Otłoczynie, prowadzonej przez p. Joannę Karmińską. Ostatnio tego rodzaju wyjazd zorganizowany został w dniu 1 czerwca 2016 r.

W dniu 17 maja 2016 r. ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem pozyskanym dzięki sponsorom i darczyńcom z powiatu golubsko-dobrzyńskiego m.in.  firmom: ADABET, OLKOP, HETMAN, GOLPASZ, ALLER AQUA, BANK SPÓŁDZIELCZY w Golub-Dobrzyń, BANK SPÓŁDZIELCZY w Piotrkowie Kujawskim, p. Januszowi  Radeckiemu, Jackowi Radeckiemu, Krzysztofowi Bejger, Krzysztofowi Góreckiemu, została zorganizowana dla uczniów SOSW w Wielgiem, na których rzecz działa Stowarzyszenie, wycieczka autokarowa szlakiem miast i miejscowości: Żnin- Wenecja- Biskupina-Kruszwicy. Pierwszą atrakcją wyprawy był przejazd kolejką wąskotorową ze Żnina do Wenecji. Podróż tym pojazdem była niesamowitym przeżyciem, gdyż nikt wcześniej nie jechał takim środkiem lokomocji.

W dniach 7-9 czerwca 2016 r. zrealizowany został projekt pod nazwą „Poznajemy i podziwiamy piękno i historię Doliny Drwęcy”, na którego realizację Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem otrzymało dotację w kwocie 1000,00 zł od Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania Stowarzyszenie pozyskało w formie darowizn od wieloletnich sponsorów, którzy wspierają Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem i przekazują darowizny na działalność mającą na celu realizację zadań rehabilitacyjno-wypoczynkowych i rekreacyjnych na rzecz uczniów SOSW w Wielgiem.