Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego po dźwiękach ostatniego dzwonka zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie Pani dyrektor Hanna Wiśniewska wraz z wicedyrektor Panią Elżbietą Wiwatowską w uroczystym nastroju pożegnały wszystkich uczniów i nauczycieli oraz pracowników ośrodka. Dyrektor ośrodka podziękowała uczniom i nauczycielom za wspólny trud włożony w pracę oraz uzyskane osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Życzyła także wszystkim uczniom i pracownikom radosnych, udanych wakacji oraz bezpiecznego powrotu do szkolnych ław.

Na zakończenie spotkania została jeszcze jedna wzruszająca chwila…pożegnanie dwóch absolwentów, którzy byli uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Dyrektor Ośrodka oraz wychowawca klasy pożegnali Sylwestra i Bartłomieja, życząc im wszelkiej pomyślności w nowym, dorosłym życiu. Absolwenci z łezką w oku zadeklarowali, że będą odwiedzać swych przyjaciół w szkole.

Wszyscy uczniowie otrzymali od swych wychowawców wyczekiwane świadectwa a dyrektor Ośrodka wręczyła upragnione nagrody rzeczowe, które były zasłużone i przyniosły wszystkim wiele radości

Autor: Michał Lisiński

sosw_n24_00001
sosw_n24_00002
sosw_n24_00003
sosw_n24_00004
sosw_n24_00005
sosw_n24_00006
sosw_n24_00007
sosw_n24_00008
sosw_n24_00009
sosw_n24_00010
sosw_n24_00011
sosw_n24_00012
sosw_n24_00013
sosw_n24_00014
sosw_n24_00015
sosw_n24_00016
sosw_n24_00017
sosw_n24_00018
sosw_n24_00019
sosw_n24_00020
sosw_n24_00021
sosw_n24_00022
sosw_n24_00023
sosw_n24_00024
sosw_n24_00025