Wraz z nastaniem jesiennej słoty oraz coraz krótszych dni, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczwgo w Wielgiem spotkali się z policjantem, dzielnicowym Piotrem Sipakiem, który przypomniał naszym uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiele innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, po wyznaczonym przejściu dla pieszych, jak i poza nim w zależności od sygnału sygnalizatora świetlnego. Pan dzielnicowy przedstawił na planszach zasady poruszania się po drogach poza obszarem zabudowanym. 

Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas zajęć warsztatowych była problematyka związana z bezpieczeństwem w kontaktach z osobami nieznajomymi podczas pobytu w domu rodzinnym oraz szeroko rozumiana bezpieczna komunikacja internetowa związana z korzystaniem z komunikatorów internetowych. Zwrócono także uwagę uczniów na zagrożenia związane z faktem, że w sieci „nic nie ginie”. Dzielnicowy udzielił także przestrogi, że w sieci nikt nie jest anonimowy.

Na zakończenie spotkania policjant przypomniał, jak należy zachować się w czasie kontaktu z agresywnym zwierzęciem, zademonstrowano uczniom pozycję obronną „żółwia”, którą należy przyjąć w przypadku ataku ze strony agresywnego psa.

Wszyscy jesteśmy pełni nadziei, że nauka z zajęć pozostanie w pamięci uczniów i przysłuży się dla ich bezpieczeństwa.

Autor: Michał Lisiński

sppolicjant202300001
sppolicjant202300002
sppolicjant202300003
sppolicjant202300004
sppolicjant202300005
sppolicjant202300006
sppolicjant202300007
sppolicjant202300008
sppolicjant202300009
sppolicjant202300010
sppolicjant202300011
sppolicjant202300012