Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem uczniowie uświetnili występem artystycznym, którego przekazem głównym było wskazanie, czym dla całej naszej społeczności jest szkoła. Wychowankowie na tle zdjęcia ośrodka zaprezentowali układy choreograficzne związane z przyjaźnią, miłością, bezpieczeństwem oraz relacjami, które są dla nich niezwykle istotne i trwają przez wiele lat.

Uczniowie co roku przygotowują wydarzenie artystyczne, którym chcą wyrazić wdzięczność dla nauczycieli i wszystkich pracowników ośrodka, za wkład w ich edukację, wychowanie i codzienne wspieranie w rożnych aktywnościach. W czasie tych przygotowań uczą się współdziałania, doskonalą także umiejętność kontrolowania emocji towarzyszących podczas wystąpień publicznych.

Tradycją stało się także spotkanie całej społeczności szkolnej z przedstawicielami rady rodziców, którzy co roku odwiedzają nas, składają nam życzenia i wręczają przepyszny tort. Po zakończeniu przedstawienia rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na portret ulubionego nauczyciela.

Dyrektor SOSW w Wielgiem złożyła uczniom i pracownikom życzenia, nauczycielom wręczyła także nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Autor: Marta Wiwatowska-Szczutkowska

 

dn202300001
dn202300002
dn202300003
dn202300004
dn202300005
dn202300006
dn202300007
dn202300008
dn202300009
dn202300010
dn202300011
dn202300012
dn202300013
dn202300014
dn202300015
dn202300016
dn202300017
dn202300018
dn202300019
dn202300020
dn202300021
dn202300022