Tradycją stały się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem coroczne spotkania z policjantami. W tym roku odwiedzili naszych uczniów młodszy aspirant Piotr Sipak oraz starszy aspirant Dariusz Krzemiński. Panowie dzielnicowi przypomnieli zgromadzonym uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, zarówno w terenie zabudowanym, jak i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przechodzenia przez jezdnię. Przećwiczono z uczniami przechodzenie po pasach z sygnalizacją świetlną, jak i bez niej a także sposób przekraczania jezdni podczas jazdy na rowerze.

Podczas spotkania omówiono i zademonstrowano za pomocą tuby optycznej jak ważne jest noszenie podczas zmierzchu i nocy wymaganych przepisami prawa elementów odblaskowych. Policjanci wręczyli naszym uczniom kolorowe opaski odblaskowe i zalecili codziennie ich stosowanie.

Dzielnicowi przypomnieli naszym uczniom o zagrożeniach związanych z używaniem   środków odurzających, spożywaniem alkoholu przez młodocianych, agresją i wandalizmem, którego dopuszczają się nieletni. Przypomniano także naszym uczniom konieczności zachowania    ostrożności i nieufności w kontaktach z osobami nieznajomymi, zarówno w życiu codziennym jak i podczas korzystania z zasobów internetu.

Autor: Michał Lisiński

           Ryszard Kwiatkowski

DSC02050
DSC02051
DSC02053
DSC02054
DSC02057
DSC02060
DSC02063