W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wielgiem każde dziecko może być twórcze, można również zwiększyć efektywność twórczego myślenia poprzez trening, czyli ćwiczenia. Zadaniem wychowawcy jest więc dobieranie takich metod i ćwiczeń, aby w trakcie twórczości plastycznej pobudzać, rozwijać i wspierać aktywną postawę naszych wychowanków.

W Naszym Ośrodku zajęcia plastyczne pełnią szczególną rolę. Kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno otaczającej nas rzeczywistości. Wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię i wyzwalają inicjatywę twórczą. Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. W procesie samego tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć. Należy przy tym pamiętać, że każdy człowiek jest indywidualnością i może odbierać świat na własny, niepowtarzalny sposób.

Podczas dzisiejszych zajęć wykorzystaliśmy kuchenne akcesoria- widelce i stemplowaliśmy nimi przepiękne tulipany.

Autor: Paulina Trojanowska

kreatywne zabawy

kreatywne zabawy 2