Doceniając walory aktywności plastycznej oraz obserwując rozwój twórczości wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym we Wielgiem, dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych organizowanych w Ośrodku.

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych przez różnorodne działania twórcze. Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka. Dzięki niej dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje, ale również zaspokaja potrzebę ekspresji.

Praca twórcza w naszym Ośrodku jest źródłem radości, zadowolenia, dobrej zabaw, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy w otaczającej rzeczywistości. Kontakt ze sztuką wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość naszych wychowanków.

W wiosennym nastroju ochoczo wykonaliśmy portret wiosny, za którą tęsknimy…

Paulina Trojanowska

wiosna zajęcia plastyczne

wiosna zajęcia plastyczne