W dniu 24 marca 2022 roku w miesięcznicę inwazji Rosji na Ukrainę o godzinie 19:00 na Placu Tysiąclecia w Golubiu- Dobrzyniu wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wielgiem wzięli udział w uroczystym apelu Dnia Solidarności z Ukrainą.

Bolesne wydarzenia ostatnich dni pokazały nam jak istotne jest budowanie w młodych ludziach poczucia wspólnoty i tożsamości narodowej, dlatego wspólnie wyraziliśmy solidarność z Ukrainą ucząc naszych podopiecznych empatii- zdolności zrozumienia innych ludzi oraz wczuwania się w ich potrzeby i uczucia.

Paulina Trojanowska