16 grudnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Wielgiem odbyło się rozstrzygnięcie zawodów sportowych pt. „Międzygrupowy turniej sprawności ruchowej”. Głównym celem naszych zajęć jest podniesienie aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizację i udział w dostosowanych do ich potrzeb i możliwości różnych formach zajęć sportowych. Wzrost aktywności ruchowej przyczyni się w dużej perspektywie do rozwoju bądź utrzymania sprawności fizycznej Naszych wychowanków.

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w kraju (COVID-19) i w trosce o bezpieczeństwo wychowanków oraz wychowawców, zajęcia odbyły się w każdej grupie z osobna. Wyniki każdej grupy zostały zapisane na specjalnej tablicy informacyjnej.

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, zaangażowaniem, wielką radością i sportową rywalizacją ze strony wychowanków. Wszystkie grupy biorące udział w zawodach otrzymały nagrody oraz dyplomy, natomiast zwycięska drużyna otrzymała puchar od Dyrektora Ośrodka.

Paulina Trojanowska

turniej