Przed kilkoma dniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem odbyły się egzaminy, ale inne niż wszystkie, ponieważ dotyczyły uczniów nowo przyjętych do społeczności Ośrodka. Oczywiście egzaminy przybrały formę zabawy, podczas której troje uczniów musiało wykazać się wiedzą, umiejętnościami a nawet talentami. Nowi uczniowie musieli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących życia społeczności uczniowskiej, wykazać się wiedzą o Polsce, umiejętnościami matematycznymi a nawet talentami wokalnymi i tanecznymi. Egzamin wszyscy zdali śpiewająco przy gromkim aplauzie wszystkich zgromadzonych.

Po egzaminie nastąpił podniosły moment uroczystości, po odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu ślubowania przez nowych uczniów, dyrektor Hanna Wiśniewska, dokonała aktu pasowania na uczniów naszej szkoły. Nowym uczniom dyrektor oraz wychowawcy złożyli życzenia wielu sukcesów w nauce, zadowolenia z pobytu w szkole oraz wiele radości w towarzystwie rówieśników.

egzaminy_00001
Egzaminy dla nowych uczniów
egzaminy_00002
Egzaminy dla nowych uczniów
egzaminy_00003
Egzaminy dla nowych uczniów
egzaminy_00004
Egzaminy dla nowych uczniów
egzaminy_00005
Egzaminy dla nowych uczniów
egzaminy_00006
Egzaminy dla nowych uczniów
egzaminy_00007
Egzaminy dla nowych uczniów
egzaminy_00008
Egzaminy dla nowych uczniów
egzaminy_00009
Egzaminy dla nowych uczniów