Nastała jesień, jest coraz chłodniej, często pada deszcz ale przede wszystkim coraz wcześniej na dworze robi się ciemno. Jesienne warunki drogowe mają niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego a przede wszystkim na bezpieczeństwo pieszych. Wobec powyższych zagrożeń nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zorganizowali dla swoich uczniów spotkanie warsztatowe z policjantami z Posterunku Policji w Zbójnie, którego głównym celem było przypomnienie uczniom jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych, jakie środki bezpieczeństwa stosować.

Poruszono zagadnienia związane z poruszaniem się po drogach poza obszarem zabudowanym i w obrębie miast, przypomniano dzieciom jak należy przechodzić zgodnie z przepisami po przejściu dla pieszych z sygnalizatorem świetlnym i bez niego. Ukazano dzieciom skuteczność działania i ochronę jaką dla pieszych daje noszenie materiałów odblaskowych. Panowie Policjanci wręczyli wszystkim uczniom opaski odblaskowe z zaleceniem codziennego stosowania.

Nasi goście zwrócili także uwagę na szereg innych zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież. Poruszono problematykę używania środków odurzających, spożywania alkoholu przez młodocianych, aktów agresji i wandalizmu, którego dopuszczają się nieletni. Zwrócono także uwagę na potrzebę daleko posuniętej ostrożności i nieufności w kontaktach z osobami nieznajomymi, zarówno w życiu codziennym jak i podczas korzystania z zasobów internetu.

Na koniec nasi dzielnicowi wraz z dziećmi stanęli do kilku pamiątkowych fotografii.

Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą
Bezpieczeństwo na drodze jesienną porą