Aby zapewnić  uczniom Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Wielgiem jak najlepsze warunki rozwoju oraz kompleksowe wsparcie nie tylko w zakresie oferty edukacyjnej, ale także terapeutycznej, od kilku lat, w ramach wzbogacania propozycji oferowanych przez placówkę organizowane są regularne wyjazdy na zajęcia hipoterapii.

Hipoterapia łączy w sobie elementy fizjoterapii, psychoterapii, rekreacji ruchowej, której nieodłącznym elementem jest koń. Celem zajęć jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej w  możliwym do osiągnięcia zakresie, a przez terapię koniem i terapeutyczną, psychopedagogiczną jazdę konną rozwijać postawy akceptacji, pokonywać trudności, rozwijać zainteresowania. Zmniejsza napięcia i zaburzenia emocjonalne u dzieci, wspiera w uczeniu umiejętności nawiązywania poprawnych relacji, kontaktów społecznych, daje poczucie bezpieczeństwa.

Po raz pierwszy wychowankowie wzięli udział w zajęciach hipoterapii w Ośrodku Rehabilitacji i Rekreacji Konnej w Jastrzębiu. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć zwiedzili stajnię, dowiedzieli się jak wygląda codzienność w stadninie i przygotowywali konie do jazdy. Po zakończeniu hipoterapii, dzieci odpoczywały przy ognisku.

Zajęcia hipoterapii realizowane są dzięki wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem, które finansuje wyjazdy. Pieniądze pozyskiwane są m.in. dzięki odpisowi 1% podatku dochodowego, za co wszystkim darczyńcom dziękujemy.

 

Hipoterapia w Ośrodku Rehabilitacji i Rekreacji Konnej w Jastrzębiu
Hipoterapia w Ośrodku Rehabilitacji i Rekreacji Konnej w Jastrzębiu
Hipoterapia w Ośrodku Rehabilitacji i Rekreacji Konnej w Jastrzębiu
Hipoterapia w Ośrodku Rehabilitacji i Rekreacji Konnej w Jastrzębiu
Hipoterapia w Ośrodku Rehabilitacji i Rekreacji Konnej w Jastrzębiu
Hipoterapia w Ośrodku Rehabilitacji i Rekreacji Konnej w Jastrzębiu
Hipoterapia w Ośrodku Rehabilitacji i Rekreacji Konnej w Jastrzębiu