O godzinie 9:00 w szkole naszego Ośrodka rozbrzmiał dźwięk ostatniego dzwonka, który zakończył rok szkolny 2020/2021, kolejny trudny rok szkolny, rok, który minął pod znakiem pandemii i długo trwającej nauki w trybie zdalnym. Na szczęście dla wszystkich uczniów udało się go szczęśliwie zakończyć z nadzieją na to, że kolejny będzie mniej kłopotliwy i spokojniejszy dla wszystkich. Wspomniała o tym dyrektor Ośrodka, Hanna Wiśniewska, która podziękowała wszystkim uczniom, ich rodzicom i opiekunom oraz całej kadrze pedagogicznej i pozostałym pracownikom ośrodka, za trud włożony w pracę na rzecz pomyślnych rezultatów osiągniętych przez naszych uczniów.

Radosnym momentem była możliwość nagrodzenia naszych uczniów za ich zaangażowanie w naukę i osiągnięte wyniki, wzruszająca dla wszystkich zebranych była chwila pożegnania uczniów, którzy po wielu latach zakończyli edukację w murach naszego Ośrodka.

 Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa oraz dyplomy, po czym z radością i zainteresowaniem oglądali krótki występ taneczny zaprezentowany przez swoich rówieśników. Pokaz taneczny, nagrodzony gromkimi brawami, wprowadził wszystkich w wakacyjny nastrój i sprawił, że łatwiej było się pożegnać przed rozpoczynającymi się wakacjami.

zakroku_00001
zakroku_00002
zakroku_00003
zakroku_00004
zakroku_00005
zakroku_00006
zakroku_00007
zakroku_00008