Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wielgiem w roku szkolnym 2020/2021 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

Celem akcji organizowanej przez „Towarzystwo Nasz Dom”, było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.

Uczniowie naszej Placówki pomimo trudnej sytuacji pandemicznej na całym świecie nie pozostali obojętni na krzywdę małych dzieci oraz swoich rówieśników i chętnie przynosili drobne monety groszowe podczas nauczania stacjonarnego. Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.

Po zakończeniu tej szlachetnej akcji dokonano podliczenia wszystkich zebranych monet. Uczniowie Ośrodka zebrali sumę ponad 100 złotych, pomimo dominującego w tym roku szkolnym nauczania zdalnego. Pieniądze uzbierane w ramach akcji „Góra Grosza” zostały przesłane na adres organizatora.

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że w następnej edycji akcji z Waszą pomocą uda nam się zbierać jeszcze więcej.

 Autor: P. Trojanowska