Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w roku szkolnym 2020/2021, bardzo chętnie przystąpiły do ogólnopolskiego programu „Zbierajmy baterie i telefony”. Celem akcji zbiórki zużytych baterii – akumulatorów było wyrobienie nawyków selektywnej zbiórki zużytych baterii wśród wychowanków oraz propagowanie postawy odpowiedzialności grupowej za stan środowiska, którym żyjemy. Zużyte baterie i akumulatory stanowią źródło cennych surowców wtórnych. Ich właściwa zbiórka pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, a także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.

Wychowankowie zostali zapoznani z zagrożeniami jakie niosą zużyte baterie dla środowiska i zdrowia człowieka. Głównym celem naszej zbiórki było zachęcanie wychowanków do działania na rzecz ochrony środowiska. Mimo dominującego nauczania zdalnego ze względu na sytuacje epidemiologiczną na całym świecie udało Nam się zebrać 15 kg zużytych baterii i telefonów. Wierzymy, że Nasi wychowankowie już zawsze będą cechować się odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego poprzez wzrost świadomości ekologicznej oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

Autor: P. Trojanowska