KOMUNIKAT

Dyrektora SOSW w Wielgiem

W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI I PRACY OD 4 MAJA 2021.

Od 04 maja 2021r., uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem będą odbywali zajęcia w szkole w formie stacjonarnej.