Dyrektora SOSW w Wielgiem

W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI I PRACY OD 26 KWIETNIA 2021.

 Od 26 kwietnia 2021r., uczniowie  klas I, II i III Szkoły Podstawowej oraz wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy

  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem rozpoczynają zajęcia w szkole w formie stacjonarnej.

W pozostałych oddziałach szkoły podstawowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem,

nauka nadal odbywać się będzie zdalnie do 30 kwietnia 2021r.