KOMUNIKAT
Dyrektora SOSW w Wielgiem
W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI I PRACY OD 12 KWIETNIA 2021.

Od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r., uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem będą kontynuować naukę w formie zdalnej.