KOMUNIKAT

Dyrektora SOSW w Wielgiem

W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI I PRACY OD 29 MARCA 2021.

 Od 29 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r., uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem będą kontynuować naukę w formie zdalnej.