KOMUNIKAT

Dyrektora SOSW w Wielgiem

W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI I PRACY OD 15 MARCA 2021.

 Od 15 marca 2021r., uczniowie klas I - III kontynuują zajęcia w szkole podstawowej w formie stacjonarnej.

 W pozostałych oddziałach szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem

 nauka odbywać się będzie nadal w formie zdalnej.