KOMUNIKAT

Dyrektora SOSW w Wielgiem

W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI I PRACY OD 01 MARCA 2021.

 

Od 01 marca 2021r., uczniowie klas I - III kontynuują zajęcia w szkole podstawowej w formie stacjonarnej.

W pozostałych oddziałach szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem

nauka odbywać się będzie nadal w formie zdalnej.