Komunikat Dyrektora SOSW w Wielgiem w sprawie organizacji nauki i pracy od 1 lutego 2021 r. 

Od 01 lutego 2021r., uczniowie klas I - III kontynuują zajęcia w szkole podstawowej w formie stacjonarnej.

W pozostałych oddziałach szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem nauka odbywać się będzie nadal w formie zdalnej.