KOMUNIKAT

Dyrektora SOSW w Wielgiem

W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUKI I PRACYOD 18 STYCZNIA 2021 r.

Od 18 stycznia 2021r., uczniowie klas I - III rozpoczynają zajęcia w szkole podstawowej w formie stacjonarnej.

W pozostałych oddziałach szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem

 nauka odbywać się będzie w formie zdalnej.