W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wielgiem w październiku odbyły się jak co roku zajęcia sportowe pt. „Międzygrupowy turniej ruchowy”. Z uwagi na obecną sytuację w kraju (COVID-19) i w trosce o bezpieczeństwo wychowanków oraz wychowawców, zajęcia odbyły się w każdej grupie z osobna. Suma zdobytych punktów w poszczególnych etapach dawała wynik końcowy. Wyniki każdej grupy zostały zapisane na specjalnej tablicy informacyjnej.

Głównym celem naszych zajęć jest podniesienie aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizację i udział w dostosowanych do ich potrzeb i możliwości różnych formach zajęć sportowych. Wzrost aktywności ruchowej przyczyni się w dużej perspektywie do rozwoju bądź utrzymania sprawności fizycznej Naszych wychowanków.

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, zaangażowaniem, wielką radością i sportową rywalizacją ze strony wychowanków. Wszystkie grupy biorące udział w zawodach otrzymały nagrody oraz dyplomy, natomiast zwycięska drużyna otrzymała puchar od Dyrektora Ośrodka.

Autor: Paulina Trojanowska

IMG_1427
IMG_1428
IMG_1429
IMG_1430
IMG_1431
IMG_1432
IMG_1433