Gmina Zbójno odznacza się bogatymi walorami krajoznawczymi, przyrodniczymi oraz turystycznymi. Okolicę uatrakcyjniają bardzo piękne jeziora, oczka wodne, stawy. Do największych z nich należą m. in. jeziora: Działyńskie, Klonowskie, Ruduskie, Sicieńskie, Wielickie, Zbójeńskie. Najgłębszym jeziorem w Gminie Zbójno, a zarazem w całym województwie kujawsko-pomorskim jest Jezioro Wielickie. Jego głębokość maksymalna wynosi 47, 00 m. Powierzchnia tego jeziora wynosi 78, 33 ha.

6 października, jak co roku, odbył się rajd pieszy wokół Jeziora Wielgie. Na terenach wsi Wielgie przeważa płaska morena denna. Bardzo charakterystycznym elementem tego obszaru są zagłębienia i obniżenia terenu, które są wypełnione wodami jezior, co szczególnie widać na przykładzie Jeziora Wielickiego. Wychowankowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach umożliwiających aktywność fizyczną, a także poznanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionu.

Podczas spaceru wychowankowie mogli porozmawiać o sposobach aktywnego i bezpiecznego wypoczynku, podziwiać występującą roślinność, tereny wokół jeziora oraz pozostałości parku we Wielgiem. Niestety do dzisiejszego dnia zachowały się tylko niewielkie skupiska drzew z pojedynczymi egzemplarzami limby czy też morwy.

Autor: Małgorzata Jurkiewicz

Rajd pieszy wokół Jeziora Wielickiego - zdjęcie 1

Rajd pieszy wokół Jeziora Wielickiego - zdjęcie 2

Rajd pieszy wokół Jeziora Wielickiego - zdjęcie 3