Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem w dniu 1 września rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/2021. Tylko data rozpoczęcia była wspólna z corocznym świętem, poza tym, w związku ze stanem epidemii, rozpoczęcie nie miało charakteru uroczystego, ale roboczy. Wszyscy uczniowie po przyjeździe udali się z wychowawcami do klas, gdzie zostali zapoznani z nowymi regulaminami i zasadami postępowania uwzględniającymi wytyczne GIS, MEN, oraz wewnętrznymi regulaminami opracowanymi i obowiązującymi w Ośrodku.

 Dyrektor SOSW, Hanna Wiśniewska, poinformowała, że nauka, która rozpoczęła się pierwszego września, odbywa się w tradycyjnej, stacjonarnej formie, nasi uczniowie przybyli po wakacjach zdrowi i wszyscy mamy nadzieję, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom organizacyjnym, tak pozostanie do końca roku szkolnego.