Informujemy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, 
kształcenie na odległość w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wielgiem
zostaje przedłużone do dnia 24 maja 2020r.