W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, prosimy wszystkich nauczycieli szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem o bieżące zapoznawanie się z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów, w celu informowania o materiałach edukacyjnych rekomendowanych przez wskazane instytucje.

✔️ https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

✔️ https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php

 

Dyrekcja SOSW w Wielgiem