Świąteczny nastał czas… pierwszym jego zwiastunem są tradycyjne Mikołajki, kiedy to Święty odwiedza wszystkich, obdarowuje ich podarkami. Tradycji stało się zadość również w tym roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawcym w Wielgiem, kiedy to 6 grudnia do wszystkich dzieci z Ośrodka przybył Święty Mikołaj.

Wszystkie dzieci oczekiwały go z wielką niecierpliwością, Mikołaj obdarował wszystkich wspaniałymi prezentami, ale… przywiózł też coś znacznie większego, przywiózł dar płynący prosto z serca uczniów Szkoły Podstawowej im. „Orła Białego” w Golubiu-Dobrzyniu, którzy to zdecydowali, że chcą wspólnie z dziećmi z Wielgiego spędzić ten radosny dzień, bo nic tak nie łączy ludzi, jak wspólne przeżywanie radosnych chwil. Ten piękny gest wspólnoty uczniowskiej w mikołajkowe święto był inicjowany przez nauczycielki Annę Radecką i Annę Grzębską, przy pełnym zaangażowaniu i pomocy rodziców uczniów, którzy uświetnili swoją obecnością nasze wspólne mikołajkowe spotkanie. Aby otrzymać prezent od Mikołaja, uczniowie musieli sprostać wielu zadaniom, które między innymi polegały na: zbudowaniu z wielkich klocków fabryki prezentów, lub też musieli wykazać się umiejętnością zapakowania prezentu w postaci…kolegi lub koleżanki! Popisy wokalne i recytatorskie również miały miejsce, ujawniło się też wiele talentów i umiejętności naszych uczniów, bo przecież nasze dzieci są zdolne! Na zakończenie naszego wspólnego spotkania z Mikołajem, głos zabrała dyrektor Hanna Wiśniewska, która podziękowała wszystkim dzieciom, licznie przybyłym rodzicom i ich opiekunkom, za piękny dar z serca płynący, za wspólne spotkanie i podarki i za Mikołaja, którego z żalem wszyscy pożegnali.

Autor: Renata Stancelewska, Michał Lisiński

mikolajki_19_00001
mikolajki_19_00002
mikolajki_19_00003
mikolajki_19_00005
mikolajki_19_00006
mikolajki_19_00007
mikolajki_19_00008
mikolajki_19_00009
mikolajki_19_00010