Rządowy program „Aktywna tablica” ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Placówki oświatowe mogły wnioskować m.in. o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, a także narzędzi do diagnozy i terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W ramach programu na potrzeby uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem kupiony został monitor interaktywny wraz z oprogramowaniem, programy multimedialne, dwa laptopy, „Magiczny Dywan” przeznaczony m.in. do zajęć rewalidacyjnych, a także pomoce dydaktyczne uzupełniające wyposażenie sali integracji sensorycznej – worki sako, zestawy piłek sensorczycznych, klocki konstrukcyjne czy worki do zabaw ruchowych.

Dzięki nowym pomocom dydaktycznym uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności w sposób bardziej interesujący i tym samym efektywniejszy. Program finansowany był w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę – Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 

Program Aktywna Tablica

Program Aktywna Tablica