Program Aktywna Tablica

Rządowy program „Aktywna tablica” ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Placówki oświatowe mogły wnioskować m.in. o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, a także narzędzi do diagnozy i terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.