Umiem lepiej

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem od 1 listopada 2013 roku realizowany jest projekt dla szkół podstawowych specjalnych pn.: „ Umiem lepiej”. Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w powiecie golubsko-dobrzyńskim.