RZĄDOWY PROGRAM ,,ZA ŻYCIEM’’

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

 W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin, Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem działa ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, w którym prowadzone są bezpłatne, dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Program skierowany jest do dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Zajęcia realizowane w ramach Programu, Za życiem’ są dodatkowe, bezpłatne i niezależne od rehabilitacji oraz terapii realizowanych przez NFZ oraz w ramach WWR. Odbywają się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Prowadzone przez zespół specjalistów mających doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia  dziecka na WWR:

- wniosek o przyjęcie dziecka,

- opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana  przez Poradnię  

  Psychologiczno-Pedagogiczną.

Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 54 280 1908.

WNIOSEK o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem pełniącego funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno -opiekuńczego w ramach PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM