Logo Unijne

W dniu 30 sierpnia br. komisja odbiorowa, składająca się z przedstawicieli Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odebrała od Wykonawcy zadanie zawiązane z przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych w budynku użyteczności publicznej tj. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem, w którym mieści się również Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Wykonawcą robót budowlanych była firma GRA-MAR Joanna Malinowska, która zrealizowała inwestycję za kwotę wynoszącą 1 935 962,88 zł brutto.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową na obiekcie przeprowadzone zostały następujące prace: modernizację instalacji c.w.u wraz z montażem instalacji solarnej, modernizację instalacji c.o. w tym zmianę źródła ogrzewania z paliwa stałego na gazowe, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianę instalacji elektrycznej wraz z infrastrukturą techniczną. Zostały również przeprowadzone prace związane z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonawca prac dodatkowo na swój koszt przeprowadził również remont kuchni, znajdującej się w budynku, wyposażając ją w nowe meble, stół i krzesła oraz sprzęty AGD. Ponadto również zakupił elementy wyposażenia pomieszczeń, w których przebywają wychowankowie ośrodka (łóżka, półki) oraz wyposażył pomieszczenie świetlicy m.in. w sofy, pufy i regały.

Przeprowadzone prace przyczynią się przede wszystkim do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu oraz poprawienia ogólnego stanu wizualno-technicznego budynku, a co za tym idzie polepszenia komfortu korzystających z niego uczniów i nauczycieli.

Na realizację projektu Powiat uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową wysokość dofinansowania wyniesie 865 173,22 zł, resztę kwoty stanowi wkład własny Powiatu. Projekt został zrealizowany w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

12845
12846
12847
12848
12849
12850
12851
12852
12853
12854
12855
12856
12857
12858
12859
12860