BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 r. na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW w WIELGIEM 87-645 Zbójno za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.


BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r., INFORMACJA DODATKOWA, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW  w  WIELGIEM 87-645 Zbójno za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR II/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW  w Wielgiem za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2018 na fundusz statutowy Stowarzyszenia Przyjaciół SOSW w Wielgiem


BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW  w  WIELGIEM 87-645 Zbójno za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.


BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW  w  WIELGIEM 87-645 Zbójno  za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.


BILANS sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 0d 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW w WIELGIEM 87-645 Zbójno za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro na dzień 31.12.2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE i FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SOSW  w  WIELGIEM 87-645 Zbójno za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


Bilans na dzień 31.12.2013r.

Rachunek wyników na dzień 31.12.2013r.

Informacja dodatkowa za rok 2013