Szanowni Rodzice!

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO -WYCHOWAWCZY w Wielgiem
87-645 Zbójno, Powiat Golubsko-Dobrzyński,
woj. kujawsko – pomorskie


Ogłasza nabór uczniów do szkół wchodzących w skład ośrodka!

www.sosw-wielgie.pl
tel. fax: 54 280-19-08, tel.: 54 260-19-59

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELAKTUALNĄ STOPNIA UMIARKOWANEGO I ZNACZNEGO W WIEKU OD 7 DO 24 ROKU ŻYCIA.

W skład Ośrodka wchodzi:
1) 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna.
2) Gimnazjum Specjalne – możliwość kontynuacji nauki w klasie II i III.
3) 3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
4) Internat dla uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Ośrodka.

Ośrodek zapewnia:
1) całodobową opiekę od niedzieli godz.18:00 do piątku godz.18:00
2) realizację obowiązku szkolnego i nauki
3) udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, wyjazdy na basen, biwak, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne
4) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu
5) opiekę uczniom dojeżdżającym do szkoły
6) udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, logopedycznych, biofeedback, socjoterapii, hipoterapii, wyjazdy na basen.
 
Rekrutacja:

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Ośrodka powinni złożyć:

podanie do Starosty Golubsko – Dobrzyńskiego o skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wielgiem,
aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Posiadamy wolne miejsca w ośrodku. Więcej informacji pod numerem

telefonu 54- 280 19 08 lub na naszej stronie www.sosw-wielgie.pl

po godz.15-tej nr. 54 260-19-59

 

Zapraszamy do odwiedzin naszego ośrodka!