HARMONOGRAM- KONSULTACJE DLA UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW LUB RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2023/2024

1. IWONA POZNAŃSKA- WTOREK- 9.45-10.15, PIĄTEK-8.55-9.25

2. PAULINA TROJANOWSKA- CZWARTEK- 11.40-12.40

3. MARTA WIWATOWSKA-SZCZUTKOWSKA-PIĄTEK- 11.40-12.40

4. JANINA JASIŃSKA- PIĄTEK – 9.30-10.30

5. MICHAŁ LISIŃSKI- CZWARTEK- 11.40-12.40

6. IWONA BEDNARCZYK- WTOREK- 11.45-12.45

7. AGNIESZKA FOREMBSKA- ŚRODA- 12.50-13.20, CZWARTEK- 9.45-10.15

8. RENATA STANCELEWSKA- WTOREK- 12.45-13.15, PIĄTEK- 9.45-10.15

9. RYSZARD KWIATKOWSKI- PONIEDZIAŁEK- 10.40-11.40

10. MAŁGORZATA GÓRNA- PONIEDZIAŁEK- 14.35-15.35

11. LIDIA CIEPLIŃSKA- CZWARTEK- 9.45-10.45

12. MARZENA ROGALSKA- PONIEDZIAŁEK - 11.45-12.45

13. AGNIESZKA KUCIŃSKA- CZWARTEK-13.00-14.00

14. MARIA FABISIAK-PONIEDZIAŁEK- 13.00-14.00

15. ALEKSANDRA KOWALSKA- PONIEDZIAŁEK 10.30-11.30

16. ELŻBIETA WIWATOWSKA- ŚRODA- 14.35-15.35

17. HANNA WIŚNIEWSKA- ŚRODA- 12.45-13.45

WARIANT I                                                                                           (z niedzielą)

1. MAŁGRZATA SKRZEK- poniedziałek- 9.00-10.00                       1.MS- poniedziałek- 9.00-10.00

2. MAŁGORZATA JURKIEWICZ -środa- 9.00-10.00                       2.MJ-środa- 9.00-10.00

3. HANNA MARCINKOWSKA- poniedziałek-13.30-14.30           3..HM- poniedziałek-13.30-14.30

4. ELŻBIETA WOREK- wtorek- 13.30-14.30                                   4.EW- czwartek-13.30-14.30

5. DANUTA SOKOŁOWSKA - poniedziałek- 13.30-14.30               5.DS- środa-12.30-13.30

6. KRYSTYNA WICIŃSKA- środa- 12.30-13.30                               6.KW-środa- 12.30-13.30

7. TOMASZ TYKAŁOWSKI- piątek-8.00-9.00                                 7.TT- piątek- 13.30-14.30

8. GRZEGORZ MARCINKOWSKI- czwartek-13.30-14.30             8.GM- środa- 12.30-13.30  

WARIANT II

(bez niedzieli)                                                                                                       (z niedzielą)

1. MAŁGORZATA SKRZEK- poniedziałek- 9.00-10.00                         1.MS- poniedziałek- 9.00-10.00

2. MAŁGORZATA JURKIEWICZ- środa- 12.30-13.30                           2.MJ-poniedziałek- 13.30-14.30

3. HANNA MARCINKOWSKA- czwartek-13.30-14.30                       3.HM- czwartek- 13.30-14.30

4. ELŻBIETA WOREK- poniedziałek-13.30- 14.30                               4.EW- poniedziałek- 13.30-14.30

5. DANUTA SOKOŁOWSKA- czwartek-12.30-13.30                           5.DS- czwartek- 12.30-13.30

6. KRYSTYNA WICIŃSKA- poniedziałek- 9.00-10.00                            6.KW- środa- 12.30-13.30

7. TOMASZ TYKAŁOWSKI-czwartek- 13.30-14.30                               7.TT- czwartek- 13.30-14.30

8. GRZEGORZ MARCINKOWSKI- piątek-8.00-9.00                             8.GM- piątek- 8.00-9.00