GODZINY PRACY SPECJALISTÓW Rok Szkolny 2023/24

 

PEDAGOG

PSYCHOLOG  

BIBLIOTEKA     306

ŚWIETLICA           306

P

12.30 – 18      

9 - 13

11.30 – 13.30

14.30 – 15.30 -  LC

W

9.00 – 11.30      

13.00 – 18.00  

9.30 – 11.30

14.30 – 15.30 -  LC

Ś

13.00 – 18.00    

9.00 – 13.00    

13.00 – 14.30

14.30 – 15.30 - AL.K

Cz

8.00 – 13.00      

14.00 – 18.00  

10.00 – 12.30

13.30 – 15.30 - AL. K

Pt

8.00 – 11.30

13.00– 13.30  

9.00 – 13.00  

9.30 -11.30

13.30 – 15.30 -  AK