W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem od 1 listopada 2013 roku realizowany jest projekt dla szkół podstawowych specjalnych pn.: „ Umiem lepiej”. Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w powiecie golubsko-dobrzyńskim.

 W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

  • zajęcia logopedyczne,
  • muzykoterapia,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które wpływają na atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz mające wpływ na ich efektywność. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

soswul_00001
soswul_00002
soswul_00003
soswul_00004
soswul_00005
soswul_00006
soswul_00007
soswul_00008
soswul_00009
soswul_00010
soswul_00011
soswul_00012
soswul_00013
soswul_00014